ZOO AMAZONIE

Praha 7, ČR
2012

Navrhli jsme novou konstrukci, která provozně i tvarově obsáhne nové prostory i stávající pavilon, ze kterého se stane „dům v domě“.  Tvar a konstrukční osnova je záměrně volena tak, aby výraz celku byl opakem městské urbanisticko-architektonické strohosti a přitom byla zachována potřebná rozumnost a hospodárnost konstrukce. Obvod pavilónu je z velké části tvořen zemním valem s vegetací, ve výběhu pro jaguáry je členěn pestrým tvarováním jejich místností, v severní části je výška pavilonu na minimu. To vše jsou prvky, které výrazně potlačují vnímání hlavního znaku – obvodové stěny, která je vždy překážkou a omezením pohybu.  Výsledkem je návrh, který bude pro návštěvníky sérií zážitků, průhledů do zeleně i dovnitř pavilonu a teprve z odstupu a v nadhledu spatří divák pavilón jako dům a objekt.

All images © 2015 adns