WEIMAR

NOVÉ MUZEUM BAUHAUSU

Weimar, Německo
2012

Zadání nového Bauhaus Musea má dvě ambivalentní roviny. Pozemek je současně prolukou, současně zadním traktem. Hledá vztah k životu města, přitom je před ním částečně skryt. Dvě třetiny provozu budovy pak vyžadují co nejstabilnější teplotní podmínky se zamezením přístupu denního světla - bunkr. Museum chce být přitom otevřenou, snadno přístupnou institucí.  Navrhujeme dům - nedům – umisťujeme většinu provozu pod zem, pro minimalizaci provozních nákladů a získáváme tím prostor na povrchu. Zde, v kulisách vystupujících objektů některých provozů musea vzniká nový Bauhausplatz – místo nabízející
v přímé vazbě na museum podmínky pro konání pestré škály kulturních událostí – výstav, workshopů, koncertů, představení, promítání.

All images © 2015 adns