ÚVN

Praha 6, ČR
2006

Cílem návrhu je doplnění chybějících provozů areálu stávající ÚVN ve Střešovicích. Zejména jsou to ubytovací kapacity a dostatečné parkování pro veřejnost u vstupu/vjezdu do areálu. Vymezené území se nachází v západní části nemocničního perimetru
a sleduje hlavní osu celého areálu. Koncepce navrhovaného řešení respektuje stávající hlavní osu areálu, na kterou umisťuje objekt ubytovny s pěším průchodem do areálu. Směrem do Stamicovy ulice vzniká centrální nástupní prostranství, které je po stranách vymezeno novým objektem hotelu
a stávajícím objektem ubytovny. Hlavní osa, která je řešená jako přístup pro pěší je akcentována  průhledem skrz ubytovnu dále do areálu. Dopravní napojení je řešeno mimo tuto hlavní osu
s výhodnějšími dopravními
i provozními vazbami.

All images © 2015 adns