VIDOULE

Praha 5, ČR
2006

Budoucí rezidenční čtvrť se bude nacházet na mírně svažitém pozemku podélného tvaru, který je směrem na jih orientován ke stávající zástavbě sídliště Nové Butovice, na severu pak přímo sousedí s přírodní rezervací „Vidoule“.

Bohatá zeleň by měla vytvořit kompaktní zelený ostrov
v šedivém okolí, přesně v duchu hesla projektu: “Příroda za okny, příroda za dveřmi !“

V úvahách nad způsobem „urbanizace území“ jsme vycházeli z jednoznačné snahy zabezpečit pokud možno všem lidem žijícím v této rezidenční čtvrti rovnocenné podmínky
a zejména orientovat zástavbu tak, aby co nejméně lidí mělo výhled na „hradbu“ sídliště Nové Butovice. Zástavba je složena
z několika typů objektů, které lze charakterizovat jako bytové domy, řadové rodinné domy, dvojdomy a rodinné domy.

All images © 2015 adns