VIDOULE I

Praha 5, ČR
2003

Hlavní funkcí v řešeném území je funkce bytová. Mimo území čistě obytného, s převažující zástavbou rodinných, bytových domů a vila domů je zde také území všeobecně obytné, kde může být obytná funkce ve větší míře doplňována nerušícími funkcemi (kanceláře, obchod
a služby). Toto území je umístěno do centrální polohy do míst budoucího lokálního centra
s náměstím.

Funkční rozdělení vlastních obytných ploch vychází kombinace zástavby bytovými
a vila domy a rodinnými domy
s doplňujícím komerčním centrem. Urbanistická dispozice budov vychází z principu postupného rozvolňování zástavby severním směrem. Charakter rezidenční čtvrti bude splňovat požadavky na bydlení vyššího standardu.

All images © 2015 adns