All images © 2015 adns

VELETRŽNÍ PALÁC

Praha 7, ČR
2010

Při návrhu rekonstrukce levého křídla jsme si stanovili zásady pro přístup jeho obnovy: Nové křídlo bude ctít půdorysné
a výškové danosti místa. Nosná konstrukce bude moderní, umožňující maximální využití prostoru a umístění technologií. Řešení podchodu ke Křižíkově fontáně, vstupu do průmyslového paláce bude mimo osu a umožní pohledy na „nově“ objevenou boční fasádu. Plášť haly ponese „pixelové mimikry“ vtlačené do stínícího systému jižní fasády, z odstupu tak bude zakrývat modernost řešení
a vyvolávat iluzi nezměněného pohledu. Střední hala bude očištěna od nánosu padesátých let a navrácena do původní podoby včetně sochařské výzdoby. Tvarosloví konstrukcí
a detailů bude osloveno detaily původní stavby, jistě však posunuté v čase z pohledu užitnosti i možnosti nových materiálů.