VACKOV

Praha 4, ČR
2007

Záměrem navrhovaného řešení je maximálně využít přírodních podmínek, svažitosti terénu
a orientace pozemku a najít tak ideální a zároveň kvalitní model pro bydlení v tomto prostředí.

Navrhovaná zástavba je řešena racionálně, objemy jsou jednoduché, ale účelné. Architektura je střídmá a snaží
o nadčasovost, měla by být zbavena módních trendů a její atraktivita by měla spočívat zejména v elegantních formách, správné typologii a v souladu
s okolní zelení. Úspornost dispozic je vyvážena dostatečnými prosklenými plochami. Jednotlivé domy a byty by měly poskytovat budoucím majitelům vysokou míru individuality. Neutralita moderní architektury samotné umožní každému majiteli nalezení osobitého stylu bydlení.

All images © 2015 adns