UJEP

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ, UJEP

Ústí nad Labem, ČR
2015

Pro rozšíření kampusu UJEP jsme zvolili stavbu čtvercového půdorysu s atriem, které je zároveň univerzitním náměstím, tento prostor má být srdcem celého kampusu, prostor pro shromažďování a identitu univerzity, který současné době chybí. Návrh vychází z původní urbanistické logiky areálu a navazuje na stávající komunikační osy.

Do volného prostoru vkládáme nový objekt s jasně vymezeným vnitřním prostorem náměstí a zároveň zachováváme volný okolní prostor parku.

Srozumitelné, delegování zodpovědnosti a moci, průhlednost a přehlednost dispozic, dostatek prostoru pro přeměnu domu v budoucí době. Velkorysá dispozice umožňuje i přetvoření pro potřeby školství budoucnosti.

All images © 2015 adns