SPÁLENÁ

Praha 1, ČR
2001

Snahou bylo vytvoření originálního objemu, který se však harmonicky váže ke stávající zástavbě a zároveň definuje prostory veřejných prostranství. Prohnutý obvod zceluje objem
a reaguje na proměnnou situaci ulice. Parter je průchozí, navazuje na vestibul stanice metra a obchodní plochy
a spojuje navrhovaná náměstí.

All images © 2015 adns