ŠKODA NA KARMELI

INTERIÉR

Mladá Boleslav, ČR
2007

Součástí realizace objektu
Na Karmeli bylo i zpracování interiérů budovy v nové části
i úpravy v prostorách klášterního objektu.

All images © 2015 adns