ŠKODA NA KARMELI

Mladá Boleslav, ČR
2006

Vzdělávací centrum sestávající
z rekonstruovaného objektu kláštera a přilehlého nově realizovaného objektu bude sloužit jako školský objekt společnosti Škoda Auto. Citlivá rekonstrukce kláštera včetně vlastního barokního kostela byla jen v nezbytné míře doplněna
o moderní prvky, byl kladen důraz na původní tvarosloví
i použité materiály. Sousední moderně navržená budova, která je s objektem kláštera propojena podzemním koridorem, je hmotově i provozně rozdělena do dvou objektů spojených krčky. Budova s hlavním vstupem má vnitřní komunikační atrium, na které navazují přednáškové auly. Atrium je otevřené směrem ke klášteru. Kontrast moderního
a tradičního výrazu sousedních architektur je ve vzájemném souznění a nechává tak vyniknout vlastní kvality obou částí.

All images © 2015 adns