ŠKOLKA SEMILY

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD VARTOU

 

Semily, ČR

2016

 

Při zpracování soutěžního návrhu jsme plně respektovali soutěžní zadání pro návrh Mateřské školy Pod Vartou a jejího okolí
v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Návrh je koncipován s jasným důrazem a zřetelem na trvale udržitelný a provozně úsporný provoz v poměrech města velikosti a významu Semil. Snažili jsme se respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů, ale
i pro budoucí úsporný provoz, hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením  a jednoduchou, přehlednou stavební konstrukcí a výrobou.

All images © 2015 adns