RIVERSIDE

BRATISLAVA

Bratislava, SK
2002

Komplex navrhovaných budov počítá se zachováním charakteru zeleného nábřeží. Soubor více objektů vytváří „město v městě“, buduje atraktivní prostředí
s vlastní atmosférou veřejných prostranství v návaznosti na moderní architekturu jednotlivých domů.

Architektonicky je pojatý tak, aby byl celek podstatnější a silnější než jednotlivé objekty. Tím je určen charakter struktury, která v sobě zahrnuje bydlení, přechodné ubytování a pracovní příležitosti. Jednotlivé domy navazují na pěší ulici, která je hlavní komunikací uvnitř komplexu a její povaha by měla zaručit životnost a atraktivitu místa.

All images © 2015 adns