RIVER GARDENS

Praha 8, ČR
2006

Měřítko navržených budov je odpovídající existujícím blokům, které představují přirozené pokračování městského nábřeží. Funkce jsou jasně rozděleny
na residenční a administrativní, obytné budovy jsou koncentrovány na severu území, u řeky, kde mají nejpříhodnější podmínky pro bydlení. Administrativní budovy podél ulice Rohanské nábřeží vytváří přirozenou bariéru proti hluku, dopravě a splodinám.

All images © 2015 adns