RIVER CITY

Praha 8, ČR
1999

Rozvoj Karlína, je velmi dynamický. Blízkost památkové rezervace a centra města, kontakt s vodou, dobré dopravní napojení, to jsou výhody místa. Principem řešení kancelářské budovy je mnohapatrová vnitřní dvorana prosvětlující celý objekt i k ní přilehlé kanceláře. Tři kancelářské bloky jsou napojeny kolmo k hale v orientaci východ západ. Čtvrtý nejvyšší trakt uzavírá vnitřní prostor na východní straně. Dispozice přízemí a prvního patra umožňuje i volné propojení
z parteru. Architektonický výraz fasád stavby je střízlivý s použitím kvalitních povrchových materiálů a technických detailů
s kombinací obkladů kamene či cihel, skla a stínících mechanismu oken. Dominantou budovy jsou navýšená patra, která vytváří uliční věž
a převýšený prosklený vstup do vnitřní dvorany.

All images © 2015 adns