RIVER CITY B7

Praha 8, ČR
2005

Hmota novostavby bude plynule sledovat ostatní budovy komplexu, které navazují na kompoziční princip karlínských bloků. Budova 7 kompozičně doplní komplex šesti budov River City Prague a dotvoří prostor před lávkou pro pěší na ostrov Štvanice.  Podél vltavského nábřeží bude Budova 7 čtvrtou budovou od Negrelliho Viaduktu a spolu s Budovami 1, 2 a 3, které postupně vytvoří návaznost na budovy Hilton a IBC a budou symbolem nového rozvoje Karlína.

Novostavba Budovy 7 bude stejně jako objekty River City Prague respektovat a rozvíjet blokovou zástavbu Karlína jak hmotově, tak i výškově. Architektonický výraz se vyvaruje monotónnosti, chladu a bezvýrazovosti.

All images © 2015 adns