BARRANDOV

POLYFUNKČNÍ SOUBOR

Praha 5, ČR
2009

Navržený soubor je rozdělen do dvou částí: orientované na jihovýchod, která je řešena jako polyfunkční a orientované na severozápad s bytovými domy. Napříč územím je navržena komunikace propojující ulice Borského a Kurandové, která zajišťuje snazší obslužnost objektů z jihovýchodní strany

Bytové domy těsně navazují na mezilehlou parkovou plochu, do které jsou orientované hlavní obytné části jednotlivých bytů. Objekty v západní části jsou propojeny společným suterénem, který je využitý pro parkování osobních aut nájemníků domů. Kompaktní administrativní budova vytváří svou vlastní hmotou bariéru chránící soubor bytových domů
v severozápadní části a zajišťuje tak vyšší komfort prostředí pro mezilehlý park a přilehlou zástavbu.

All images © 2015 adns