PAVILON KCP

Praha 4, ČR
2005

Budova se "vznáší" ve výšce 9m na deseti nakloněných sloupech nad terasou před severní fasádou KCP. S terasou je pak dále propojena již jen dvěma komunikačními jádry. Pavilon je se stávající KCP propojen pomocí dvou spojovacích krčků. Toto řešení jednak umožňuje přímé propojení s hlavními podlažími KCP a zachovává volný průchod chodců ze stanice metra Vyšehrad k obytné zástavbě okolí. Výhled z této terasy na historického jádra Prahy zůstává taktéž nenarušen.

Budova je nepravidelného půdorysu  o vnějších rozměrech 40 x 120m. Je odsazena od fasády stávajícího KCP což umožňuje dostatečné denní prosvětlení prostoru pod budovou. Budova má dvě funkční úrovně. První úroveň má proměnlivou světlou výšku, z druhé úrovně je možno vstoupit na střešní terasu.

All images © 2015 adns