PARK KAVČÍ HORY

REZIDENCE PARK KAVČÍ HORY
Praha 4, ČR
2015

Soutěžní návrh atelieru ADNS pro tuto soutěž navazuje na řešení, které náš atelier zpracoval
v předchozí přípravě. Být účasten první fáze přípravy projektu se zdá být výhodou, přesto nás náš původní návrh v mnoha směrech ovlivňoval a dá se říci i svazoval. I proto jsme se rozhodli pro zásadní přehodnocení našich postulátů při počátečním
a základním rozhodování
v našem návrhu. Rozhodli jsme se pro první a zásadní ukazatel, který ovlivnil náš návrh a to je silueta staveb a svobodné, nezatížené dotvoření pankrácké veduty z hradní rampy
a ostatních pohledů na horizont lokality. Zhotovili jsme několik variant sestav výškových domů, které jsme ověřovali na dálkových pohledech.  Rozhodovali jsme o počtu výškových staveb a jejich chování při změnách stanovišť dálkových pohledů.

All images © 2015 adns