PANKRÁC

Praha 4, ČR
2009

Navržené stavby jsou svoji hmotou a vertikální proporcí neobvyklé a zajímavé. Exkluzivní bydlení je příležitostí k navržení zajímavé architektury na pomezí image administrativní budovy
a bytového domu. Sousedství masivních panelových domů vyžaduje dostatečně poutavý, avšak jednoduchý svébytný tvar. Vertikální uspořádání hmot přímo vybízí k umístění luxusních penthousů v horních patrech. Ustoupená podlaží nad úrovní  jsou ideální pro terasy či střešní zahrady s  výhledem na Prahu. Budování dostatečně velkých obytných celků umožňuje připojení komerčních provozů, jejichž potřebu nová výstavba generuje. Obyvatelé tak maji
k dispozici bazén, fitnes či restauraci, služby jako donáška jídla či úklid. Zároveň však díky poloze v centru města jsou některé komerční provozy částečně ekonomicky nezávislé na residentech.

All images © 2015 adns