PALÁC PRAGA

Karlín - Praha 8, ČR
2010

Předmětem návrhu je využití
a naplnění potenciálu místa,
vč. propojení ulic Křižíkovy
a Pernerovy, s respektem ke stávající okolní zástavbě
i blokové urbanistické struktuře Karlína – dokončení vize moderního karlínského bloku
s domy orientovanými do ulice. Cílem řešení je možnost zástavby a vztahu k Pernerově ulici,
s logickou orientací jednotlivých domů vůči světovým stranám, 
s ohledem na proslunění
a přirozené osvětlení. Navrhovaný soubor je řešen jako polyfunkční objekt s převládající administrativní funkcí. Přízemí bude řešeno s prostory pro obchody a služby a zároveň vstupy do administrativních částí a bytového domu. Kancelářské prostory jsou navrženy v 2.-7. NP krajních budov. Bytový dům je navržen s deseti nadzemními podlažími, přičemž maximální výška budovy je 35m.

 

 

All images © 2015 adns