PALÁC PRAGA

polyfunkční objekt

 

Praha 8 - Karlín, 2010

 

Navrhovaný soubor budov je v nadzemní části rozdělen na trojici objektů umístěných podél Pernerovy ulice. Jejich kompozice je gradující. Postranní objekty sledují uliční čáru, střední výškový objekt od této linie ustupuje a vytváří v pomyslné ose navrhované kompozice malé prostranství, do kterého jsou orientované vstupy do jednotlivých objektů i obchodů v přízemí. Prostory mezi budovami jsou řešeny jako volně přístupné, otevírají pohled do vnitrobloku a jsou doplněny o městský mobiliář.

Navrhovaný soubor je řešen jako polyfunkční objekt s převládající administrativní funkcí, přičemž přízemí bude řešeno s prostory pro obchod a služby: s restauracemi, kavárnami a zároveň se vstupy do administrativních části a bytového domu.

 

 

 

All images © 2015 adns