KLAMOVKA

Praha 5, ČR
2008

Obytný areál je koncipován jako polosoukromá zahrada za zdí, která bude extenzí a další kvalitou v sousedství současného parku, který doplňuje, ale zároveň vytváří uzavřenou atmosféru. Vodní plocha
v zahradě společně se zdí ohraničující areál tvoří hlavní motiv kompozice. Park vůči zahradě by měl působit podobným způsobem jako kontrast Petřínského parku
a Kinského zahrady.

All images © 2015 adns