O.A.C.P.

Praha 4, ČR
2003

Kompozice dvou domů  propojených podzemním  parkovištěm. Návrh umožňuje postavit každou budovu zvlášť. Parter je určen  pro komerční účely. Obě části mají svou samostatnou vstupní halu
s navazujícími vertikálními komunikacemi, které propojují podzemní parkování
s kancelářemi.  Meziprostor oddělující obě hmoty budov slouží jako příčná pěší komunikace. Jeho součástí je
i výstup ze stanice metra D. Dům se snaží maximálně zapojit do okolního  prostředí. Moderní architektura v sobě snoubí  otevřenost a reprezentaci, jednoduchost tvarů a vyváženost proporcí.

All images © 2015 adns