NTM OLOMOUC

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Olomouc, ČR
2007

Muzea železnic v Olomouci je navržený jako jednopodlažní velkorozponová hala, do které jsou vloženy mezipatra a vnitřní objekty. Kompozičním těžištěm
je kruhová točna, ze které paprskovitě vybíhají koleje do prostoru haly. Stávající přívodní kolej spojuje točnu s kolejištěm nádraží a v jejím směru se dům nálevkovitě zužuje k průčelí
s branou pro vjezd lokomotiv. Zaoblené tvary haly podtrhují celistvost domu a vyjadřují význam instituce národního muzea. V objektu bude umístěno cca 25 různých kolejových vozů
a celá řada dalších exponátů.

All images © 2015 adns