NÁRODNÍ KNIHOVNA

Praha 7, ČR
2006

Budova Národní knihovny je navržena jako kostka levitující nad pokladem. Jednoduchá geometrie společně s moderní konstrukcí a technologiemi citlivě vystupuje ze svého okolí. Budova je rozdělena na dvě části platformou propojenou s okolím rampami a terénními úpravami. Horní část je blok pojímající veškeré veřejné funkce. Transparentní skořápka může být večer použita jako plátno pro projekci moderních intermediálních umění. Nástupní platforma řešena jako pódium - ukončující park, oddělující poklad v podzemí a život nad ní. Prosklené průhledy do podzemí umožňují opticky kontakt obou částí. Terénní úpravy propojující platformu
s parkem umožňují umístění depozitáře do nadzemního podlaží (jak požadováno), avšak pod hlavní platformu.

All images © 2015 adns