VYSOČANY

NÁMĚSTÍ OSN

PRAHA 4, ČR
2010

Navržený dům vymezuje nové náměstí a předjímá jeho konečnou podobu. Dotvoření parteru dokončuje transformaci urbanistického prostoru na plnohodnotné náměstí. Výrazná vstupní fasáda, soukromé vnitřní prostory a další typické atributy architektury městských center zlepšují charakter celého náměstí a tím zvyšují hodnotu stávajících a navrhovaných staveb. Půdorys navrženého domu je vytvořen ze dvou elementárních tvarů – čtverců, které vzájemným natočením odrážejí urbanistický kontext
a stávají se jeho  součástí.

Hlavní fasáda zřetelně vymezuje směr k centrální recepci. Při jižní straně spojnice je navržen veřejný průchod domem, který usnadňuje příchod ke stávajícím budovám v jižním sousedství návrhu.

All images © 2015 adns