NÁMĚSTÍ HRDINŮ

Praha 4, ČR
2002

Malá administrativní budova vyplnila proluku v tradiční struktuře města. Úkolem byl návrh vysoce efektivní
a ekonomické budovy na velmi malém pozemku. Nároky parkování si vyžádaly 4 podzemní patra přístupná auto-výtahem.

All images © 2015 adns