NNŽ II

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

Praha 3, ČR
2010

Základními kompozičními prvky území jsou městský bulvár
v prodloužení ulice Olšanská, park propojující Židovské pece
a Židovské hřbitovy a veřejný prostor na průsečíku zmiňovaného parku a bulváru.  Tyto motivy společně se systémem obslužných komunikací vymezují v území čtyři základní celky. Kompaktnější zástavba při okraji území a podél bulváru vymezuje větší části, jejichž vnitřní prostor je různým způsobem zastavěn.
V území na sever od bulváru je navržena rozvolněná zástavba solitérních budov, které se vztahují k důležitým pěším trasám diagonálně protínající území.

All images © 2015 adns