NA KRUTCI II

Praha 6, ČR
2008

Soubor řadových rodinných domů navazuje na koncepci realizovaného bytového areálu Na Krutci.

All images © 2015 adns