NA KRUTCI I

Praha 6, ČR
2000

Soutěžní návrh na rezidenční čtvrť v Praze ve Vokovicích. Kombinace bytové zástavby
a jednotlivých rodinných domů na mírně svažitém terénu vytváří živou rezidenční strukturu. Tvarosloví objektů je ryze soudobé.

All images © 2015 adns