NA HŘEBENKÁCH

Praha 5, ČR
2007

Bytový dům o pěti nadzemních
a třech podzemních podlaží je navržen na obdélném půdorysu. Hmota je situována kratší fasádou do ulice Na Hřebenkách v souladu s tvarem pozemku. Navržená hmota terasovitě ustupuje po svahu.  Dům je zapuštěn do terénu, který
je podél jihozápadní fasády vytváří terasy pro byty a prostory v různých podlažích. Vjezd do parkoviště je navržen z průčelní jihovýchodní fasády pod přesahem hmoty domu. Vchod do objektu je umístěn ve středu severovýchodní strany objektu.
V objektu je navrženo celkem
21 bytů o velikosti od 70 m² do 130 m² a 38 parkovacích stání.

All images © 2015 adns