LIPNO

AREÁL SJEZDOVKA

Lipno nad Vltavou, ČR
2009

Soutěžní projekt na řešení zástavby svažitého lesního pozemku apartmánovými domy
s byty. Snahou bylo vytvořit plynulý přechod mezi stávajícím hustým lesem a přilehlou zástavbou v obci Lipno. Navrhované řešení vychází ze současného využití daného pozemku.  Les, jehož kvalita je zcela zřejmá, je hlavní atrakcí
i pro uvažovaný záměr. Jednotlivé objekty jsou nepravidelně - avšak v určitém řádu - rozmístěny v území. V západní části je zástavba koncentrovanější
a intenzivnější, východním směrem zástavba postupně řídne. Na nejvyšších místech jsou navrženy největší apartmány. Snahou je každému objektu nabídnout maximální možný odstup od sousedních objektů
a ponechat tak les volně „proplouvat“ mezi nimi.

All images © 2015 adns