KAPLE LEŽÁKY

PIETNÍ ÚZEMÍ

LEŽÁKY
2011

Jednoduché půdorysné, funkční i koncepční řešení. Prostý vstup, horní osvětlení vnitřních maleb. Jedno okno ve zdi, jednoduchý mobiliář, prostý stolec – oltář, odpovídající umístění ostatků popele do podlahy kaple. Architektonicky jednoduchý koncept umožňuje základní použití prostoru kaple. Navržený mobiliář je možné použít pro církevní obřady v kapli, ale i nechat prostor prázdný, případně s minimem lavic k sezení. Celé řešení je sestaveno s vědomím požadované jednoduchosti použití, provozu. je jasné, že v podstatě veřejnosti otevřený prostor nesmí trpět používáním, střídáním ročních období i teplot. Umístění kaple do západní části území souvisí i s jejím případným bezkolizním a srozumitelným provozem.

All images © 2015 adns