JKC

Brno, ČR
2003

Koncepce návrhu je postavena na silném výrazu stavby, na nekompromisní hmotě kamenného kvádru. Zastavěný půdorys je umístěním
a proporcemi v protikladu
s původní urbanizací místa. Jednoduchý, důstojný, do sebe uzavřený kvádr, který pulsuje přes pevnou neprůsvitnou fasádu malými otvory do svého okolí. Funkční náplň domu je obrácena do sebe, do svého nitra.

Posun doby, rychlost
a modernost je v protikladu
s minulostí, dekor a význam vnějšího působení fasád je zde potlačen.

All images © 2015 adns