KŘIŽÍKOVA

HOTEL

Praha 8, ČR
2007

Navržená budova je  rozdělena do dvou částí – přední do ulice
a k ní kolmou zadní část do dvora. Přední část doplňuje uliční frontu a těsně navazuje na štítové stěny sousedních domů. Objekt ve dvoře si vytváří odstup od sousedních objektů, čímž vytváří prostor pro řešení zahrady a nádvoří. Budova bude sloužit jako hotel ve standardu 3*+. V přízemí v uliční části je navržena vstupní hala s recepcí a hotelový bar. Ve dvorní části se
v přízemí nachází restaurace, kterou je možné rozdělit na jednotlivé salonky, prostor pro výdej jídel, bar, kuchyně.
Do zadní části je situováno fitness a hygienické zázemí. Ve vyšších podlažích jsou hotelové pokoje doplněné potřebnými komunikacemi a místnostmi pro pokojské. V suterénu je nezbytné technické vybavení a parkování.

All images © 2015 adns