HOTEL CENTRÁL

NOVOSTAVBA HOTELU

Špindlerův Mlýn, ČR
2014

Architektonický návrh je řešen tak, aby respektoval stávající hmotové, zažité řešení vstupního parteru a hmot  při vstupu do centra Špindlerova Mlýna.

Domníváme se, že je nutno respektovat stávající hmotovou situaci a výškový horizont odstraňovaných staveb a na místě uvolněného pozemku vstoupit s moderním, přesto hmotově a provozně tradičním řešením uspořádání staveb.

Dané prostorové limity stavebních parcel zlepšujeme důslednou a funkční vnitřní typologií, technicky správným propojením staveb, ekonomickým provozem podzemních garáží a propojení suterénů.

All images © 2015 adns