HOLEČKOVA

BYTOVÝ DŮM

Praha 5, ČR
2009

Projekt bytového domu ve dvou variantách.

All images © 2015 adns