FOTOLAB

Praha 4, ČR
2000

Navržená budova byla kvůli svým provozním nárokům umístěna na jihovýchodní část pozemku. Samotná budova je složena
z halové části laboratoře a skladů s vyšší přední kancelářskou části, kde je umístěn hlavní vstup. Nosná stavba je sestavena
z odlévaného betonu a předvyrobených továrních vazníků. Půdorys a členění stavby jsou podřízeny provozu
v budově, jejímž přirozeným středem je vstupní a schodišťová hala. Z tohoto prostoru jsou přímo přístupné hlavní provozy
v budově. Venkovní obklad budovy je celý sestaven ze zinkových plátů. Tyto krycí díly jsou ryze rukodělnou prací, vrstveny přes sebe jako břidličná krytina.

All images © 2015 adns