ELI

Dolní Břežany, ČR
2009

Laserové centrum je funkcí výjimečnou, v řešeném případě ojedinělou svým rozsahem
a budoucím významem. Významová a funkční ojedinělost musí být reflektována
v architektonickém ztvárnění.

Ortogonální laserová budova zasazená v terénu je doplněna zázemím, které spoluvytváří charakter komplexu. Symbióza navržené struktury s okolním prostředím ve spojení
s nalezením nezaměnitelné identity výjimečné funkce jsou hlavním cílem návrhu.  Návrh vychází z metafory krajiny – přírody obklopující místo.  Terénní tvary pozvolna vytváří horizontální budovu, která se stává přirozenou součástí svého okolí.

All images © 2015 adns