ČSOB RADLICKÁ

Praha 5, ČR
2003

Administrativní budova pro správu Československé obchodní banky představovaná rozsáhlým komplexem pavilonů umístěných do zeleně jižního svahu radlického údolí. Výška budovy odpovídá velikosti okolních vzrostlých stromů, na budově
je maximum střech se zelení. Celkem budova představuje cca 50 tis m2 nadzemní podlahové plochy. Budova je navržena jako nízkoenergetická, mimo jiné
s maximálním využitím odpadního tepla a tepelných čerpadel pro vytápění.

All images © 2015 adns