CHODOVSKÁ TVRZ

Praha 11, ČR
2004

Úkolem předložené studie je návrh zastřešení atria tvrze. Atrium má kruhovitý půdorys. Zastřešení umožní rozšíření aktivit i do vnitřního dvora bez závislosti na rozmarech počasí. Zvolili jsme proto lehkou, tahem namáhanou textilní střechu, jejímž hlavním rysem je možnost opakované rychlé instalace
a také odstranění. Takto pojatá sezónní instalace umožní vyhnout se i konstrukčním problémům se zatížením sněhem. Odstranitelná střecha nezasahuje do památkové podstaty budovy. Přitom je ryze soudobým technickým řešením
s jasným a čitelným konstrukčním principem. Textilní střecha umožní buď grafické výtvarné řešení nebo naopak může tvořit neutrální světlé pozadí pro individuální nasvícení nebo projekci dle probíhající akce.

All images © 2015 adns