KAVČÍ HORY

Praha 4, ČR
2005

Navržené řešení představuje výstavbu dvou objektů bytových domů (A, B). Menší šestipatrový objekt (B) doplňuje a uzavírá stávající komplex bytových domů. Větší dvanáctipatrový dům s ohledem na svou exponovanou polohu na konci parku představuje výjimečný
a zcela samostatný prvek. Základním aspektem bylo zachování kontinuity zeleného pásu, který začíná parkem Družba a ve svazích pokračuje až k Vltavě. Dům je situován do tohoto pásu a umožňuje „průchod“ zeleně skrze a okolo domu. Navržená forma na rozdíl od horizontální nevytváří optickou bariéru, horizont zůstává zřejmý a navrženou dírou dochází ještě k odlehčení
a možnosti zajímavých průhledů skrze dům.

All images © 2015 adns