BRAUNŮV DŮM

Praha 1, ČR
2004

Skleněné zastřešení dvoru barokního Braunova domu je navrženo jako co možná nejsubtilnější adice původních těžkých hmot domu. Konstrukce se vznáší nad prostranstvím jako lehká pavučina nebránící pohledům na pavlače a střechy objektu. Sestava čtrnácti polygonových nosníků z tlačených prvků a táhel nese celoskleněné sedlové zastřešení. Sklon zastřešení je minimální ve snaze vizuálně potlačit konstrukci ve střešní krajině dvoru.

All images © 2015 adns