BELÁRIE

Praha 4, ČR
2008

Hmotová architektonická studie zaměřená na řešení zástavby bytových domů a viladomů
v lokalitě Belárie v Praze 4 Modřanech. Snahou bylo najít nejvhodnější řešení dané lokality a vytvořit kvalitní prostředí určené k bydlení za využití stávající morfologie terénu
a charakteru území.

All images © 2015 adns