ATCC

Jeneč, Praha, ČR
2001

Z budovy má být řízen letový provoz nad celou střední Evropou. Zadání požadovalo vytvoření pracoviště nejvyšších kvalit s velkým stupněm bezpečnosti proti případným teroristickým útokům Objekt byl proto navržen jako kompaktní disk uzavřený do sebe se zcela odděleným vnitřním životem - budova obsahuje kromě pracovišť i sportovní zázemí
a stravování zaměstnanců. Složitá vnitřní dispozice
a nejvyšší technologické nároky. Tvar létajícího talíře budově svým obsahem přináleží.

All images © 2015 adns