AREÁL ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, ČR
2004

Multifunkční centrum areálu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav je navrženo jako pavilónová stavba spojena centrálním prostorem-halou, s důrazem na co největší zachování stávající zeleně. Objekt je vyzdvižen nad terén a "plave" v zeleni. Systém uspořádání hmot umožňuje etapizaci výstavby, jakož
i případné další rozšíření komplexu do budoucnosti.

All images © 2015 adns